Föreningn Norra hamnen r.f i Ekenäs

Föreningen Norra Hamnen:

”Låt oss skapa ett inbjudande strandområde i Ekenäs där stadens karaktär återspeglas i hamnens vatten.”


Ett tjugotal personer mötte den 9 oktober upp vid platsen för det planerade köpcentret i Norra Hamnen i Ekenäs för att grunda Föreningen Norra Hamnen r.f. som ska verka för att området utvecklas på ett sätt som bäst beaktar dess unika läge, historia och framtida möjligheter.

Norra Hamnen är en äkta pärla, och samtidigt det mest attraktiva området i centrum av Ekenäs. Det gläder oss att det finns så många Ekenäsbor som ser bättre möjligheter att utveckla den gamla handelshamnen än att täcka över alltsammans med ett jättelikt köpcentrum. Vi vill gära se ersom medlemmari den nya föreningen.

Norra Hamnen är ett av Ekenäs dyrbaraste områden, och det attraherar säkert nya skattebetalare till Raseborg. Men staden måste tänka om helt och hållet: tror man verkligen att inflyttare med hög skattebetalningsförmåga vill köpa en dyr bostad för att sedan bo granne med ett enormt köpcentrum? Dessa personer har nog en annan Ekenäsmiljö i tankarna.

Vi tycker det är jätteviktigt att vi som kritiserat stadens planer för hamnområdet inte betraktas som bakåtsträvare eller som en proteströrelse. Fia som ären av dom som hör till den yngre generationen tycker att det är oerhört viktigt att få alla, unga som gamla och familjer, att trivas i ett av dom finaste områdena i Ekenäs. Hennes vänner som bor och studerar i Helsingfors kommer hem för att få njuta av naturen som ju är så nära inpå i Ekenäs, vilket gör staden så unik. “Vi vill bo och leva vid havet och naturen, inte vid ett köpcentrum.”, säger Fia.

På samma sätt som 70.000 personer, många av dem ungdomar, satte stopp för Nestes raffinaderi i Tvärminne i början av 70-talet, är vi säkra på att vi kan stoppa planerna nu.

Det är tydligt att de som står bakom planerna är helt främmande för Ekenäs och stadens historia när man döpt om hamnen till Pier 25’? Och de massiva bostadshusen som ska byggas till Port Ekenäs’. Är inte de traditionella namnen i Ekenäs värda att bevaras?

Föreningen Norra Hamnens nyvalda styrelse har redan lagt upp riktlinjerna för sin verksamhet, och hur denna ska finansieras. Föreningen kommer att informera om aktuella planer för Norra Hamnen samt om egna alternativ för Norra Hamnen, ordna sammankomster, kommunicera i media och ordna medelanskaffning bl.a. genom att sälja trycksaker och publikationer.

1press

Man hoppas kunna ha 200 medlemmar redan före slutet av år 2013. Dessutom håller man dörren öppen för andra Ekenäsföreningar att ansluta sig, samt för företag och köpmän som känner sig

hotade av planerna på det nya köpcentret.

Ju flera vi är, desto större inflytande kan vi ha på stadens beslutsfattare! Förenin

 

gen kommer redan under oktober månad att söka kontakt med Raseborgs stad för att inleda diskussioner, ansöka om ekonomiskt understöd och tillgång till utrymmen för sin verksamhet.

 

För mera information om Föreningen Norra Hamnen r.f. och dess verksamhet ber vi dig kontakta Ylva Rancken-Lutz, email yrancken@gmail.com

Information om Ylva och Fia:

Ylva är född och uppvuxen i Ekenäs och har två barn som också vuxit upp i Ekenäs. Hon har också bott och studerat i USA, Sverige och Norge. I dag delar hon Västervik gamla skola söder om Ekenäs med sin man och vänner.  Ylva är sociolog och håller på att avslutar sin avhandling om stadens sociala liv, och har god uppfattning om vad som driver människors inköpsvanor och handlingsmönster.

Fia Doepel, 21 år gammal frilansfotograf/konstfotograf född och uppvuxen i Ekenäs. Fia är intresserad av naturen och att vara utomhus och har studerat Media i Helsingfors, hon är även en aktiv medlem inom föreningen Kronomagasinet.

 

Ett parallellcase:

Hur det gick med Nestes planer på ett oljeraffinaderi i Tvärminne i början av 70-talet.

I slutet av år 1970 avslöjade tidningen Västra Nyland att statsbolaget Neste via en bulvan hade långt gångna planer på ett stort markuppköp på Hangö udd. Bolaget hade för avsikt att bygga landets tredje oljeraffinaderi söder om Koverhar i omedelbar närhet till Tvärminne zoologiska station.

En som var med då det begav sig är mångåriga amanuensen på Tvärminne, Kalevi Keynäs.
– Helsingfors universitet reagerade genast på hotet. Tvärminnes ledning med professorerna Pontus Palmgren, Hans Luther och Ernst Palmén motsatte sig bestämt planerna, berättar Keynäs.

Ett oljeraffinaderi med allt vad det inneburit i form av vatten- och luftföroreningar och omfattande markanvändning skulle ha spolierat Tvärminne zoologiska stations grundforskning och långtidsstudier där opåverkade miljöer är en nödvändighet.

Forskarna fick snart med sig den breda folkopinionen i västra Nyland. En lokal motståndsgrupp bildades under ledning av Nils af Björksten och Bo Olsoni. Här deltog både den tidens miljöorganisationer och mänskor på gräsrotsnivå, såsom traktens jordbrukare och fiskare.

Understödda av tidningen Västra Nyland samlade man år 1971 ihop en massadress på 70 000 namn på personer som motsatte sig Nestes etablering på Hangö udd. Adressen överlämnades åt minister Ahti Karjalainen. I Ekenäs demonstrerade skolungdomar på gatorna mot projektet, med sina lärares tysta godkännande.

På riksnivå fick Nestes planer i början politiskt stöd speciellt bland socialdemokraterna. Handels och industriministeriet tillsatte en kommitté, den så kallade Wahlrooskommittén, som efter omröstning beslöt att förorda bygget av oljeraffinaderiet.

Men på Tvärminne hade forskarna understödda av universitet inte gett upp. Under 1971 bjöd man alla regeringens ministrar att besöka stationen och många av dem kom. En som också kom, men med bara två timmars förvarning från sitt kansli, var president Urho Kekkonen. 
– Universitetets kansler Mikko Juva fick brått att hinna till Tvärminne före presidenten, men han lyckades och tog emot Kekkonen då han anlände, berättar Keynäs.

Slutet på det utdragna ”Nestekriget” blev lyckligt för miljöaktivisterna. I juni 1972 beslöt regeringen att ett oljeraffinaderi inte skall byggas på Hangö udd.

(http://nom.webbhuset.fi/vi_publicerar/var_tidning__finlands_natur/artiklar/article-24796-8730)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 295 other followers